Normativa

Assistència i puntualitat

Les portes s’obren pocs minuts abans de l’hora d’entrada i es tanquen a les 9:05h i a les 15:05h. La puntualitat és imprescindible pel bon funcionament de l’escola.

Dins de l’horari escolar o d’extraescolars no es permetrà la sortida d’alumnes sols, caldrà que un adult vingui a recollir-los. Una vegada acabat l’horari escolar els alumnes no poden quedar-se al centre i un cop han sortit no poden tornar a entrar.

Les famílies hauran de justificar per escrit les faltes d’assistència o retard dels alumnes a classe, a través de l’agenda. En cas de falta continuada no justificada, l’escola aplicarà el protocol establert per aquests casos.

Material socialitzat

Els llibres i el material de l’escola són socialitzats. La socialització està gestionada per l’AMPA de l’escola a través d’una quota única anual. Dins aquesta quota està inclosa la socialització dels llibres, el material escolar utilitzat a classe, tant fungible com no fungible, les activitats pedagògiques de guia didàctica (sortides al teatre, audicions, cinema, teatre en anglès, visita a exposicions, tallers, ...) el material i les activitats de la Setmana Cultural i la celebració de festes populars. És important que els alumnes tinguin cura dels llibres, estris i quaderns per poder-los continuar utilitzant els cursos vinents.

Equipament escolar

A l’escola els alumnes porten bata a Educació Infantil i a Cicle Inicial. El model de bata és lliure, però cal que vagi marcada amb el nom ben visible al davant i que porti una beta d’uns 15 o 20 cm per a penjar-la. Les bates dels nens i nenes de P3 han de dur botons grossos i gomes als punys.

Cal que totes les jaquetes, anoracs i altres peces de vestir portin el nom i els cognoms, per evitar confusions i pèrdues. També cal que portin beta.

Per poder realitzar l’activitat d’Educació Física els nens i nenes han de venir vestits/des amb xandall, samarreta i sabatilles esportives amb mitjons. També han de portar unes sabatilles de recanvi netes per dins del gimnàs.

Per fomentar els hàbits d’higiene, els alumnes des de primer fins a sisè es dutxaran després de les classes d'Educació Física; hauran de portar: tovallola, sabó, xancletes, casquet de bany, pinta i un recanvi de roba o bé una samarreta com a mínim.

Medicaments a l'escola

Si algun nen/a necessita prendre medicaments mentre és a l’escola, cal que porti la recepta mèdica indicant la dosi, una autorització signada de la família i el medicament marcat amb el nom, dosi i hora en què l’ha de prendre, si no es fa així l’escola no pot donar cap medicament.

En general si l’alumne no es queda a dinar no es donarà cap medicament ja que es pot donar al migdia a casa.

Normes de convivència

El respecte a les normes és essencial per tal de mantenir un bon clima de convivència entre tots els membres de la comunitat escolar. A les tutories, els mestres treballen amb els nens i nenes els valors que els ajudaran a mostrar actitud de respecte actiu envers les persones i les seves idees.

L’escola té recollides les seves normes d’organització i funcionament de centre al document de les NOFC. Aquest document el trobareu publicat en aquesta web i a l’apartat de documents.