AMPA

Què és l'AMPA?

Els pares i mares poden participar en la vida del centre de maneres diverses.

La participació en el centre educatiu dels vostres fills és un dret, però també un deure.

Les famílies tenen el deure d'implicar-se en el seguiment i en el procés escolar dels seus fills i de participar activament en el seu procés d'aprenentatge.

Una de les maneres que tenen per participar en la vida del centre educatiu és mitjançant l'associacionisme. Les mares i els pares dels alumnes matriculats en un centre poden formar associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA).

L'associació de mares i pares d'alumnes té com a finalitat principal facilitar la participació de les mares i pares en les activitats del centre i col·laborar-hi de manera activa.

Els objectius principals de l'AMPA