Instal·lacions

Educació infantil
Primària
Psicomotricitat
Patis
Biblioteca
Gimnàs
Informàtica
Menjador
Laboratori
Música
Reforç
Professorat