Les noves tecnologies, una eina més per aprendre

Les noves tecnologies, una eina més per aprendre

01-02-2019

Les noves tecnologies representen una eina innovadora i motivadora pels alumnes en el seu procés d’aprenentatge. El treball de les matemàtiques i les llengües, i també d’altres àrees, a través d’una plataforma digital i les tauletes a l’aula, permet una personalització dels aprenentatges i facilita l’adaptació de les activitats a la diversitat de l’aula.

La motivació per aprendre, que l’ús d’aquestes noves eines proporciona, és un altre benefici pels nens i nenes, que es mostren més participatius, col•laboradors i a la vegada autònoms en la realització de les tasques proposades.

És tracta doncs, d’aprofitar els recursos que proporcionen les noves tecnologies per ajudar a l’alumne a convertir-se en el protagonista i el centre dels seus propis aprenentatges.

Els nostres alumnes de 2n i 3r, durant uns mesos, faran activitats de matemàtiques a través de tauletes digitals, en un programa anomenat SNAPPET.

Més noticies