Projecte e-twinning

Projecte e-twinning

30-11-2017

Aquest curs ja hem començat a fer videoconferències amb els alumnes de l'escola Szkola Podstawowa nr 46 im. de Polònia, emmarcades dins el projecte d'escola e-twinning.

Per tal de realitzar les videoconferències els alumnes treballen prèviament a l'aula utilitzant diversos recursos, entre els quals compten, de manera molt destacada les noves tecnologies.

La participació en un projecte e-twinning ens permet obrir les portes de la nostra escola a nens i nenes d'altres països del món per donar-nos a conèixer i també ens dóna l'oportunitat de poder enriquir-nos descobrint nens amb d'altres costums i cultures. Tot plegat estimula i motiva els alumnes a utilitzar la llengua anglesa, ja que és el vehicle comú de comunicació.

Blog anglès

Més noticies