------ Ideari ------

Escola pública al servei de tots.

Escola catalana integradora de totes les cultures.

Atenció i dedicació a la diversitat.

Escola participativa on pares, alumnes i professors col•laboren activament en el funcionament de l’escola..

Educació en el respecte, la sensibilitat, l’interès i la reflexió envers les manifestacions lingüístiques en el propi idioma i en d'altres.


free web stats